O nás

LingPro funguje na báze voľnej spolupráce skupiny prekladateľov/tlmočníkov, ktorí sú zaregistrovaní ako samostatné podnikateľské subjekty v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Naša spolupráca sa datuje od roku 2005, kedy sme sa stretli na investičnom projekte v košických železiarňach. Nasledujúce niekoľkoročné pôsobenie v závode daného investora nám umožnilo bližšie sa spoznať ako po osobnej, tak po profesionálnej stránke. Výsledkom bola myšlienka rozšíriť túto spoluprácu aj mimo brány fabriky.

Podrobnejšie údaje o každom z nás nájdete v časti Členovia tímu. Individuálny profil obsahuje informácie o dĺžke praxe, jazykových kombináciách a špecializácii toho-ktorého prekladateľa spolu s ukážkami prekladov. V každom profile je uvedený aj telefonický a e-mailový kontakt.